فلسطین

تیم ملی فوتبال فلسطین

692 طرفداران فوتبالی

برنامه بازی‌های تیم فلسطین

دی 1397
جام ملت های آسیا -
فلسطین
فلسطین
0 - 0
پایان
اردن
اردن
جام ملت های آسیا -
فلسطین
فلسطین
0 - 3
پایان
استرالیا
استرالیا
جام ملت های آسیا -
سوریه
سوریه
0 - 0
پایان
فلسطین
فلسطین
دوستانه ملی -
فلسطین
فلسطین
1 - 1
پایان
ایران
ایران
دوستانه ملی -
چین
چین
1 - 1
پایان
فلسطین
فلسطین
دوستانه ملی -
قرقیزستان
قرقیزستان
1 - 1
پایان
فلسطین
فلسطین
دوستانه ملی -
کویت
کویت
2 - 0
پایان
فلسطین
فلسطین
دوستانه ملی -
عراق
عراق
0 - 0
پایان
فلسطین
فلسطین
دوستانه ملی -
بحرین
بحرین
0 - 0
پایان
فلسطین
فلسطین