ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین244
 • تعداد بازی ها3
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (31%) 34.67
 • تعداد پاس ها104

دفاع

 • تکل در هر بازی0.33
 • خطا در هر بازی0.33
 • خطا شده در هر بازی2.33
 • قطع توپ در هر بازی0.33

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 1
 • دوئل در هر بازی (موفق) (41%) 9.67
 • کاپیتان0