مدیران بارسلونا دو برند بزرگ را به جان هم انداختند!

مدیران بارسلونا دو برند بزرگ را به جان هم انداختند!

پایگاه خبری فوتبالی - بارسلونا همکاری بلندمدتی را با نایکی داشته اما از روند همکاری خود با این شرکت راضی نیست و به نظر می رسد که آنها در حال مذاکره با شرکت پوما برای تولید پیراهن خود در پایان قراردادشان با شرکت نایکی هستند. 

به گزارش فوتبالی، بارسلونا تا سال 2026 با نایکی قرارداد دارد اما از جزییات قرارداد کنونی خود راضی نیستند و در نظر دارند که با این شرکت قطع همکاری کنند. بدین ترتیب بارسا ممکن است که پس از بیش از 20 سال با این شرکت آمریکایی قطع همکاری کند. 

بارسلونا از پیشنهادهای مالی نایکی راضی نیست و در نظر دارد که قراردادش را با این شرکت به پایان برساند که به نظر می رسد که پوما آمادگی کامل را دارد تا جای آنها را بگیرد.

گفته می شود که پوما با پیشنهاد قرارداد سالانه 200 میلیون یورو به سراغ بارسلونا آمده است. البته فعلا روند مذاکرات کند شده چرا که پوما و نایکی نگران هستند که بارسلونا آنها را به جنگ هم انداخته باشد تا مبلغ را بالا ببرد!

در حقیقت پوما نگران است که بارسلونا آنها را بازی بدهد و از اسم آنها فقط برای بالا بردن پیشنهاد نایکی استفاده کند. در واقع شرکت پوما فقط در صورتی پیشنهادش را جلو می برد که بارسا با قطعیت به انها اعلام کند که با نایکی همکاری نمی کند اما در حال حاضر نگران هستند که بازی بخورند و به همین خاطر از پیشنهادشان کمی عقب کشیده اند. 

4125