حضور پلیس در مهمانی غیرقانونی دو ملی پوش چلسی

حضور پلیس در مهمانی غیرقانونی دو ملی پوش چلسی

پایگاه خبری فوتبالی - پلیس یک هشدار جدی را به بن چیلول و میسون مونت دو بازیکن انگلیسی چلسی به خاطر حضور در یک مهمانی در یکشنبه گذشته به آنها داد.

به گزارش فوتبالی، دو بازیکن چلسی و هم تیمی شان بیلی گیلمور یکشنبه گذشته برای مهمانی به خانه چهار میلیون پوندی چیلول رفتند. پلیس پس از شکایت همسایه ها در مورد تجمع غیرقانونی در دوره کرونا به این محل رفت.

در حقیقت بر اساس قوانین کنونی کرونا، افراد می توانند مهمانی های شش نفره را در محیط خارج از خانه برگزار کنند و مهمانی های درون خانه باید فقط با تست کرونای قبلی برگزار شود.

هر چند که چیلول، مونت و گیلمور هیچ کدام با پلیس صحبت نکردند و مامور پلیس صرفا به تذکر اکتفا کرد اما گرت ساوتگیت سرمربی تیم ملی انگلیس از این که بازیکنانش قوانین کرونا را رعایت نمی کنند، دلخور است.  در حقیقت بازیکنان مدام نسبت به وظایفشان مورد تذکر قرار می گیرند و آنها باید الگوی جامعه درون و بیرون زمین باشند. 

ساوتگیت از این که بازیکنانش با بی مسئولیتی رفتار می کنند دلخور است چرا که چیلول و مونت را بازیکنانی کلیدی برای تیم ملی انگلیس در یوروی پیش رو می داند.

یکی از همسایه ها در این باره گفت:" آن شب صداهایی را شنیدم. فکر کردم که یک خانواده دورهمی را در باغ خود دارند. بعد از آن صدای ماموران پلیس را شنیدم که خودشان را به محل رسانده بودند."

4125

147 نظر