بازی آرژانتین و شیلی (کوپا آمریکا، 25 خرداد)

آرژانتین
1 - 1
پایان
شیلی

اتفاقات