ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین265
 • تعداد بازی ها2
 • تعویض ورودی4
 • تعداد حضور روی نیمکت4

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه265
 • میانگین گل در هر بازی0.17

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (73%) 13.33
 • تعداد پاس ها80

دفاع

 • تکل در هر بازی1
 • خطا در هر بازی0.83
 • خطا شده در هر بازی1
 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (60%) 0.5
 • دوئل در هر بازی (موفق) (36%) 7
 • کاپیتان0