ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین253
 • تعداد بازی ها3
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت1

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه253
 • میانگین گل در هر بازی0.33

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (80%) 15
 • تعداد پاس ها45

دفاع

 • خطا در هر بازی0.33
 • خطا شده در هر بازی1.33
 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 2.33
 • کاپیتان0