بازی انگلیس و لهستان (انتخابی جام جهانی - اروپا، 11 فروردین)

انگلیس
2 - 1
پایان
لهستان