ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین3330
 • تعداد بازی ها37
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه3,330
 • میانگین گل در هر بازی0.03

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (84%) 38.54
 • تعداد پاس ها1426

دفاع

 • تکل در هر بازی3.05
 • خطا در هر بازی1.05
 • خطا شده در هر بازی0.19
 • قطع توپ در هر بازی2.05

کارت

 • کارت زرد6
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • خطای منجر به پنالتی1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (76%) 1.3
 • دوئل در هر بازی (موفق) (58%) 10.14
 • کاپیتان1