ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین2610
 • تعداد بازی ها29
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (84%) 38.62
 • تعداد پاس ها1120

دفاع

 • تکل در هر بازی2.59
 • خطا در هر بازی1.03
 • خطا شده در هر بازی0.1
 • قطع توپ در هر بازی2.1

کارت

 • کارت زرد5
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • خطای منجر به پنالتی1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (77%) 1.28
 • کاپیتان1