ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین347
 • تعداد بازی ها3
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت2

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (84%) 51
 • تعداد پاس ها255

دفاع

 • تکل در هر بازی2
 • خطا در هر بازی0.4
 • خطا شده در هر بازی0.2
 • قطع توپ در هر بازی0.8

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (60%) 0.6
 • دوئل در هر بازی (موفق) (58%) 6.6
 • کاپیتان0