گروه J

1 تاتنهام 6 4 1 1 1015-513
2 آنتورپ 6 4 0 2 38-512
3 لاسک لینز 6 3 1 2 -111-1210
4 لودوگورتس 6 0 0 6 -127-190

گروه K

1 دینامو زاگرب 6 4 2 0 89-114
2 ولفسبرگر 6 3 1 2 17-610
3 فاینورد 6 1 2 3 -44-85
4 زسکا مسکو 6 0 3 3 -53-83
یک شانزدهم نهایی