لیگ اروپا

لیگ اروپا

برنامه بازی‌ها

پنجشنبه، 2 اسفند، یک شانزدهم نهایی
بایر لورکوزن
23:30
کراسنودار
پنجشنبه، 2 اسفند، یک شانزدهم نهایی
دینامو کیف
23:30
المپیاکوس
پنجشنبه، 2 اسفند، یک شانزدهم نهایی
خنک
23:30
اسلاویا پراگ
پنجشنبه، 2 اسفند، یک شانزدهم نهایی
بتیس
23:30
رن
پنجشنبه، 2 اسفند، یک شانزدهم نهایی
اینتر
23:30
راپید وین
پنجشنبه، 2 اسفند، یک شانزدهم نهایی
بنفیکا
23:30
گالاتاسرای
پنجشنبه، 2 اسفند، یک شانزدهم نهایی
چلسی
23:30
مالمو
پنجشنبه، 2 اسفند، یک شانزدهم نهایی
زنیت
21:25
فنرباغچه
پنجشنبه، 2 اسفند، یک شانزدهم نهایی
ناپولی
21:25
زوریخ
پنجشنبه، 2 اسفند، یک شانزدهم نهایی
والنسیا
21:25
سلتیک
پنجشنبه، 2 اسفند، یک شانزدهم نهایی
سالزبورگ
21:25
کلوب بروژ
پنجشنبه، 2 اسفند، یک شانزدهم نهایی
اینتراخت فرانکفورت
21:25
شاختار
پنجشنبه، 2 اسفند، یک شانزدهم نهایی
دینامو زاگرب
21:25
ویکتوریا پلزن
پنجشنبه، 2 اسفند، یک شانزدهم نهایی
آرسنال
21:25
باته بریسوف
پنجشنبه، 2 اسفند، یک شانزدهم نهایی
ویارئال
21:25
اسپورتینگ
چهارشنبه، 1 اسفند، یک شانزدهم نهایی
سویا
20:30
لاتزیو
پنجشنبه، 25 بهمن، یک شانزدهم نهایی
زوریخ
23:30
ناپولی
پنجشنبه، 25 بهمن، یک شانزدهم نهایی
سلتیک
23:30
والنسیا
پنجشنبه، 25 بهمن، یک شانزدهم نهایی
کلوب بروژ
23:30
سالزبورگ
پنجشنبه، 25 بهمن، یک شانزدهم نهایی
شاختار
23:30
اینتراخت فرانکفورت
پنجشنبه، 25 بهمن، یک شانزدهم نهایی
ویکتوریا پلزن
23:30
دینامو زاگرب
پنجشنبه، 25 بهمن، یک شانزدهم نهایی
مالمو
23:30
چلسی
پنجشنبه، 25 بهمن، یک شانزدهم نهایی
اسپورتینگ
23:30
ویارئال
پنجشنبه، 25 بهمن، یک شانزدهم نهایی
لاتزیو
21:25
سویا
پنجشنبه، 25 بهمن، یک شانزدهم نهایی
کراسنودار
21:25
بایر لورکوزن
پنجشنبه، 25 بهمن، یک شانزدهم نهایی
المپیاکوس
21:25
دینامو کیف
پنجشنبه، 25 بهمن، یک شانزدهم نهایی
اسلاویا پراگ
21:25
خنک
پنجشنبه، 25 بهمن، یک شانزدهم نهایی
رن
21:25
بتیس
پنجشنبه، 25 بهمن، یک شانزدهم نهایی
راپید وین
21:25
اینتر
پنجشنبه، 25 بهمن، یک شانزدهم نهایی
گالاتاسرای
21:25
بنفیکا
پنجشنبه، 25 بهمن، یک شانزدهم نهایی
باته بریسوف
21:25
آرسنال
سه شنبه، 23 بهمن، یک شانزدهم نهایی
فنرباغچه
21:25
زنیت

جدول رده‌بندی

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی