ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1383
 • تعداد بازی ها15
 • تعویض ورودی3
 • تعداد حضور روی نیمکت3

گل

 • گل4
 • میانگین گل در دقیقه346
 • میانگین گل در هر بازی0.22

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (56%) 7.94
 • تعداد پاس ها143

دفاع

 • تکل در هر بازی0.39
 • خطا در هر بازی1.17
 • خطا شده در هر بازی1.06
 • قطع توپ در هر بازی0.22

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 0.89
 • کاپیتان0