بازی استقلال و تراکتور (لیگ برتر خلیج فارس، 24 اسفند)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی