بازی صنعت نفت آبادان و سایپا (لیگ برتر خلیج فارس، 12 مهر)

اتفاقات