بازی گالاتاسرای و رئال مادرید (لیگ قهرمانان اروپا، 30 مهر)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی