ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1260
 • تعداد بازی ها15
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت1

گل

 • گل5
 • میانگین گل در دقیقه252
 • میانگین گل در هر بازی0.31

پاس گل

 • پاس گل3
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (82%) 24.31
 • تعداد پاس ها389

دفاع

 • تکل در هر بازی0.5
 • خطا در هر بازی0.88
 • خطا شده در هر بازی1
 • قطع توپ در هر بازی0.38

کارت

 • کارت زرد3
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده0
 • پنالتی گل شده0
 • پنالتی از دست رفته0
 • خطای منجر به پنالتی0
 • پنالتی مهار شده 0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (79%) 1.69
 • دوئل در هر بازی (موفق) (48%) 8.56
 • کاپیتان0