بازی جنووا و میلان (سری آ ایتالیا، 13 مهر)

جنووا
1 - 2
پایان
میلان

اتفاقات