بازی اسپانیول و رئال مادرید (لالیگا اسپانیا، 3 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی