ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین804
 • تعداد بازی ها9
 • تعویض ورودی10
 • تعداد حضور روی نیمکت12

گل

 • گل4
 • میانگین گل در دقیقه201
 • میانگین گل در هر بازی0.21

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (72%) 7.63
 • تعداد پاس ها145

دفاع

 • تکل در هر بازی0.16
 • خطا در هر بازی1.11
 • خطا شده در هر بازی1.21
 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گل شده1
 • پنالتی از دست رفته1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (68%) 0.89
 • دوئل در هر بازی (موفق) (45%) 6.42
 • کاپیتان0