بازی رئال سوسیداد و رئال مادرید (لالیگا اسپانیا، 17 فروردین)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی