ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین131
 • تعداد بازی ها1
 • تعویض ورودی4
 • تعداد حضور روی نیمکت5

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (90%) 9.6
 • تعداد پاس ها48

دفاع

 • تکل در هر بازی0.2
 • خطا در هر بازی0.2
 • قطع توپ در هر بازی0.2

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (33%) 0.2
 • دوئل در هر بازی (موفق) (50%) 2
 • کاپیتان0