ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین394
 • تعداد بازی ها3
 • تعویض ورودی4
 • تعداد حضور روی نیمکت7

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه394
 • میانگین گل در هر بازی0.14

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (82%) 16.14
 • تعداد پاس ها113

دفاع

 • خطا در هر بازی1.14
 • خطا شده در هر بازی0.14
 • قطع توپ در هر بازی0.14

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 0.43
 • دوئل در هر بازی (موفق) (29%) 4.43
 • کاپیتان0