پارس جنوبی جم نساجی مازندران

پایان بازی
90′
-
72′
گیورگی گولسیانی
56′
M. Alayari
52′
گیورگی گولسیانی
17′
اصغر عاشوری
شروع بازی