بازی اسپانیا و انگلیس (لیگ ملت های اروپا، 23 مهر)

اسپانیا
2 - 3
پایان
انگلیس

اتفاقات

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی