ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین940
 • تعداد بازی ها10
 • تعویض ورودی12
 • تعداد حضور روی نیمکت25

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (75%) 11.59
 • تعداد پاس ها255

دفاع

 • تکل در هر بازی1.36
 • خطا در هر بازی0.32
 • خطا شده در هر بازی0.36
 • قطع توپ در هر بازی0.82

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (56%) 0.23
 • دوئل در هر بازی (موفق) (55%) 5.09
 • کاپیتان0