دپورتیوو آلاوز لوانته

پایان بازی
93′
جونی رودریگز
90′
جاناتان کایری بورخا باستون
86′
آنتونیو لونا دوامنا
80′
آنتونیو لونا
75′
دارکو براشاناتس مانو گارسیا
70′
ویکتور لاگواردیا
67′
سیمون بورخا مایورال
65′
دارکو براشاناتس
60′
نیکلا وکچوویچ انیس باردی
48′
توماس پینا ایسلا
44′
اریک کاباکو
23′
ویکتور لاگواردیا جونی رودریگز
شروع بازی