بازی انگلیس و آمریکا (دوستانه ملی، 25 آبان)

انگلیس
3 - 0
پایان
آمریکا

اتفاقات