ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1191
 • تعداد بازی ها14
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت1

گل

 • گل6
 • میانگین گل در دقیقه199
 • میانگین گل در هر بازی0.4

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (67%) 8.47
 • تعداد پاس ها127

دفاع

 • تکل در هر بازی0.53
 • خطا در هر بازی1.6
 • خطا شده در هر بازی1.2
 • قطع توپ در هر بازی0.2

کارت

 • کارت زرد4
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گل شده1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 0.67
 • دوئل در هر بازی (موفق) (38%) 11.07
 • کاپیتان1