ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین2556
 • تعداد بازی ها28
 • تعویض ورودی3
 • تعداد حضور روی نیمکت9

گل

 • گل2
 • میانگین گل در دقیقه1,278
 • میانگین گل در هر بازی0.06

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (79%) 38.65
 • تعداد پاس ها1198

دفاع

 • تکل در هر بازی1
 • خطا در هر بازی0.65
 • خطا شده در هر بازی0.26
 • قطع توپ در هر بازی1.42

کارت

 • کارت زرد3
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • خطای منجر به پنالتی1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (100%) 0.03
 • دوئل در هر بازی (موفق) (58%) 9.35
 • کاپیتان0