بازی هلند و انگلیس (دوستانه ملی، 4 فروردین)

هلند
0 - 1
پایان
انگلیس