ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین2675
 • تعداد بازی ها30
 • تعویض ورودی4
 • تعداد حضور روی نیمکت4

گل

 • گل2
 • میانگین گل در دقیقه1,338
 • میانگین گل در هر بازی0.06

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (77%) 25.44
 • تعداد پاس ها865

دفاع

 • تکل در هر بازی2
 • خطا در هر بازی1.24
 • خطا شده در هر بازی0.41
 • قطع توپ در هر بازی0.82

کارت

 • کارت زرد5
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (70%) 0.56
 • دوئل در هر بازی (موفق) (44%) 7.88
 • کاپیتان1