ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1502
 • تعداد بازی ها17
 • تعویض ورودی13
 • تعداد حضور روی نیمکت17

گل

 • گل4
 • میانگین گل در دقیقه376
 • میانگین گل در هر بازی0.13

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (83%) 19.43
 • تعداد پاس ها583

دفاع

 • تکل در هر بازی0.6
 • خطا در هر بازی0.57
 • خطا شده در هر بازی0.47
 • قطع توپ در هر بازی0.73

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (59%) 0.97
 • دوئل در هر بازی (موفق) (42%) 5.93
 • کاپیتان0