ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین517
 • تعداد بازی ها5
 • تعویض ورودی7
 • تعداد حضور روی نیمکت11

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه517
 • میانگین گل در هر بازی0.08

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (89%) 16.75
 • تعداد پاس ها201

دفاع

 • تکل در هر بازی0.5
 • خطا در هر بازی0.5
 • خطا شده در هر بازی0.5
 • قطع توپ در هر بازی0.75

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (40%) 0.67
 • کاپیتان0