ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین692
 • تعداد بازی ها7
 • تعویض ورودی8
 • تعداد حضور روی نیمکت13

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه692
 • میانگین گل در هر بازی0.07

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (78%) 21.93
 • تعداد پاس ها329

دفاع

 • تکل در هر بازی0.73
 • خطا در هر بازی0.53
 • خطا شده در هر بازی0.2
 • قطع توپ در هر بازی0.4

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (69%) 0.73
 • دوئل در هر بازی (موفق) (41%) 4.87
 • کاپیتان0