ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین878
 • تعداد بازی ها10
 • تعویض ورودی11
 • تعداد حضور روی نیمکت23

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه878
 • میانگین گل در هر بازی0.05

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (83%) 19.19
 • تعداد پاس ها403

دفاع

 • تکل در هر بازی0.48
 • خطا در هر بازی0.1
 • خطا شده در هر بازی0.71
 • قطع توپ در هر بازی0.14

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (62%) 0.76
 • دوئل در هر بازی (موفق) (47%) 4.19
 • کاپیتان0