پیام خواهر رونالدو پس از مصاحبه جنجالی ستاره پرتغالی

پیام خواهر رونالدو پس از مصاحبه جنجالی ستاره پرتغالی

پایگاه خبری فوتبالی - کتیا خواهر رونالدو در پیامی اینستاگرامی به مصاحبه تند ستاره پرتغالی علیه منچستریونایتد و تن هاگ واکنش نشان داد.

به گزارش فوتبالی، رونالدو به شدت به یونایتد حمله کرد تا مشخص شود که در زمستان از اولدترافورد خارج می شود. کتیا آویرو خواهر ستاره پرتغالی در اینستاگرام نوشت:"خوب است که شخصیت و جایگاهت هرگز تو را ناامید نمی کنند. برای افراد از خودراضی متاسف هستم که طوری با انگشت به تو اشاره می کنند که انگار بیش از تو چیزهایی  را ساخته اند. آنها به شکل ریاکارانه ای حتی نسبت به خودشان هم ناسپاس هستند. تو همه چیز را داری تا ساکت بمانی، نیازی نداری تا چیزی را به کسی نشان بدهی، از هیچ توانستی یک امپراطوری تشکیل بدهی، برای نسل های آینده میراث ساخته ای. تو می توانستی که سوار جت شخصی خودت بشوی و به هر جایی که می خواهی بروی یا این که سوار قایق 27 متری ات شوی و هر روز از آفتاب در هر کشوری که می خواهی، لذت ببری  اما با تلاش هایت به هر چیزی که می خواستی، رسیدی اما تو فقط می خواستی که خودت باشی. می توانستی و می توانی که هر کاری که بخواهی انجام بدهی اما برای یک بار دیگر تصمیم گرفتی که متفاوت باشی و در مقابل بزدل ها، شجاعت نشان دادی. الگو بودن به این معنی است که بدون ترس مقابل لکه های کثیفی بجنگی که خیلی راحت در افق محو خواهند شد. یک مرد از دستیابی به رویاهایش دست نمی کشد. مردانگی یعنی این حقیقت را برای رویارویی با کوسه ها نشان بدهی و همچنان به شنا کردن ادامه بدهی (بچه هایت به تو افتخار خواهند کرد) هنوز به پایان خودت نرسیده ای اما در سالهای اخیر برایت همه چیز مثل همان شروع کار بوده است، یادت می آید؟"

4125