واکنش هواداران رئال برای بازیکنان خودی: سوت برای بیل و تشویق ایسکو

واکنش هواداران رئال برای بازیکنان خودی: سوت برای بیل و تشویق ایسکو

سایت رسمی فوتبالی-  اینطور به نظر می رسد که صبر هواداران رئال از گرت بیل ستاره ولزی تیمشان سر آمده است. او که در بازی شنبه شب رئال مادرید مقابل بارسلونا درترکیب اصلی کهکشانی ها قرار داشت، نتوانست در بازی نمایش قابل قبولی داشته باشد و موقعیت تهاجمی چندانی رقم نزد و در امور تدافعی هم کمک خاصی به هم تیمی هایش نرساند.

در دقیقه 61 بازی بود که سولاری تصمیم به تعویض بیل گرفت و آسنسیو را به جای او روانه زمین کرد.

هنگامی که بیل در حال ترک زمین چمن بود، اکثر هواداران حاضر در برنابئو برای این بازیکن ولزی سوت می زدند و صدای تشویق تعداد معدودی از هواداران در بین سوتهای کر کننده گم شد.


از سوی دیگر آسنسیو باتشویق و حمایت هواداران برنابئو وارد زمین شد.

دقایقی بعد از بیرون آمدن بیل و ورود آسنسیو به زمین چمن بود که ایسکو از جایش بلند شد تا خودش را گرم کند. در همان لحظات هواداران مادریدی ترانه های حمایتی را برای ایسکو سردادند. لحظاتی بعد، این ترانه های جایش را به تشویق هماهنگ ایسکو داد. 

ایسکو  در دقیقه 75 مسابقه به جای کاسمیرو وارد زمین شد و مجددا هواداران حسابی او را تشویق کردند. ایسکو سومین تعویض سولاری دراین بازی بود. آخرین باری که ایسکو در یک دیدار درترکیب رئال قرار گرفته بود، در روز سوم فوریه و در مصاف تیم مادریدی با آلاوس بود. چند روز بعد از آن بازی، ایسکو مصدوم شد و تا هفته گذشته از میادین ورزشی به دور بود.

6363


151 نظر