بازی ولز و اتریش (انتخابی جام جهانی - اروپا، 4 فروردین)

ولز
2 - 1
پایان
اتریش