ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین533
 • تعداد بازی ها5
 • تعویض ورودی8
 • تعداد حضور روی نیمکت13

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (66%) 13.31
 • تعداد پاس ها173

دفاع

 • تکل در هر بازی2.77
 • خطا در هر بازی0.62
 • خطا شده در هر بازی1
 • قطع توپ در هر بازی0.85

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (27%) 0.31
 • دوئل در هر بازی (موفق) (59%) 8.69
 • کاپیتان0