ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین340
 • تعداد بازی ها4
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت1

گل

 • گل2
 • میانگین گل در دقیقه170
 • میانگین گل در هر بازی0.4

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (61%) 13
 • تعداد پاس ها65

دفاع

 • تکل در هر بازی1
 • خطا در هر بازی0.2
 • خطا شده در هر بازی0.8
 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده1
 • پنالتی گل شده1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (75%) 1.8
 • دوئل در هر بازی (موفق) (57%) 7
 • کاپیتان0