بازی سوئد و استونی (دوستانه ملی، 11 فروردین)

سوئد
1 - 0
پایان
استونی

اتفاقات