ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین457
 • تعداد بازی ها5
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت7

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (79%) 25.33
 • تعداد پاس ها152

دفاع

 • تکل در هر بازی1.17
 • خطا در هر بازی0.33
 • خطا شده در هر بازی0.67
 • قطع توپ در هر بازی1

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دوئل در هر بازی (موفق) (58%) 4.33
 • کاپیتان0