بازی ولز و بلژیک (انتخابی جام جهانی - اروپا، 25 آبان)

ولز
1 - 1
پایان
بلژیک