لیست بازی‌های بلژیک و ولز

لیست بازی‌های رو در رو

سه شنبه، 25 آبان 1400،هفته 10  |  انتخابی جام جهانی - اروپا
ولز
1 - 1
پایان
بلژیک
چهارشنبه، 4 فروردین 1400،هفته 1  |  انتخابی جام جهانی - اروپا
بلژیک
3 - 1
پایان
ولز
تیوا اسپورت
جمعه، 11 تیر 1395  |  یورو ۲۰۱۶
ولز
3 - 1
پایان
بلژیک
جمعه، 22 خرداد 1394،هفته 6  |  یورو ۲۰۱۶
ولز
1 - 0
پایان
بلژیک
یکشنبه، 25 آبان 1393،هفته 4  |  یورو ۲۰۱۶
بلژیک
0 - 0
پایان
ولز