بازی ذوب آهن و ماشین سازی تبریز (لیگ برتر خلیج فارس، 26 تیر)

آیا می‌دانید؟

  • تیم ماشین سازی تبریز در تمامی رقابت ها هیچ یک از 9 بازی اخیر خود را نبرده است.
  • تیم ماشین سازی تبریز در رقابت های لیگ برتر خلیج فارس هیچ یک از 9 بازی اخیر خود را نبرده است.
  • تیم ماشین سازی تبریز در تمامی رقابت ها در 5 بازی اخیر خود بصورت متوالی متحمل شکست شده است.
  • تیم ماشین سازی تبریز در رقابت های لیگ برتر خلیج فارس در 5 بازی اخیر خود بصورت متوالی متحمل شکست شده است.