بازی پارس جنوبی جم و صنعت نفت آبادان (لیگ برتر خلیج فارس، 28 مهر)

اتفاقات

41′
محمد ابراهیمی (پنالتی گل نشده)

ویدیو‌های بازی پارس جنوبی جم و صنعت نفت آبادان

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی