بازی برزیل و بولیوی (25 خرداد)

برزیل
3 - 0
پایان
بولیوی
پایان بازی
50′
شروع بازی