بازی برزیل و قطر (دوستانه ملی، 16 خرداد)

برزیل
2 - 0
پایان
قطر

اتفاقات