ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • تعداد بازی‌ها5
 • حضور در ترکیب اصلی4
 • زمان حضور در هر بازی78دقیقه

تعداد گل‌ها

 • تعداد گل‌ها0
 • میانگین تعداد گل0.0
 • میانگین شوت1.0
 • موقعیت از دست رفته1

پاس‌ها

 • پاس‌ها0
 • پاس دقیق در هر بازی33.8 (87%)
 • خلق شانس0

دفاع

 • قطع توپ در هر بازی3.2
 • تکل موفق در هر بازی1.0 (71.4%)
 • چالش ها در هر بازی0.2
 • تعداد نجات گل قطعی5.4
 • خطای منجر به شوت0
 • خطای منجر به گل0

بقیه موارد

 • دریبل موفق0.0 (0%)
 • دوئل موفق4.4 (63%)
 • از دست دادن توپ0.2
 • خطا کردن0.4
 • خطا گرفتن از حریف0.8

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد - کارت قرمز0
 • کارت قرمز0