ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

  • تعداد بازی‌ها6
  • حضور در ترکیب اصلی6
  • زمان حضور در هر بازی90دقیقه

تعداد گل‌ها

  • تعداد گل‌ها0
  • میانگین تعداد گل0.0

کارت

  • کارت زرد2
  • کارت زرد - کارت قرمز0
  • کارت قرمز0