ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین187
 • تعداد بازی ها1
 • تعویض ورودی4
 • تعداد حضور روی نیمکت5

گل

 • گل2
 • میانگین گل در دقیقه94
 • میانگین گل در هر بازی0.4

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (87%) 21.6
 • تعداد پاس ها108

دفاع

 • تکل در هر بازی0.4
 • خطا در هر بازی0.2
 • خطا شده در هر بازی0.4
 • قطع توپ در هر بازی0.2

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (60%) 0.6
 • دوئل در هر بازی (موفق) (44%) 3.2
 • کاپیتان0