ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1157
 • تعداد بازی ها10
 • تعویض ورودی15
 • تعداد حضور روی نیمکت18

گل

 • گل3
 • میانگین گل در دقیقه386
 • میانگین گل در هر بازی0.12

پاس گل

 • پاس گل6
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (84%) 23.28
 • تعداد پاس ها582

دفاع

 • تکل در هر بازی0.8
 • خطا در هر بازی0.28
 • خطا شده در هر بازی0.28
 • قطع توپ در هر بازی0.4

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (61%) 1.2
 • دوئل در هر بازی (موفق) (44%) 5.6
 • کاپیتان0