بازی اروگوئه و پاناما (دوستانه ملی، 18 خرداد)

اروگوئه
3 - 0
پایان
پاناما
پایان بازی
87′
K. Galván F. Palacios
86′
A. Quintero R. Blackburn
82′
M. Sánchez José Rodríguez
75′
75′
G. De Arrascaeta J. Rodríguez
72′
F. Escobar A. Machado
72′
J. Fajardo A. Arroyo
63′
شروع بازی